MyBizciti Sdn. Bhd.

MyBizciti Sdn. Bhd.

SSM: 202001034751 (1391072-U)
location_on   34-01, Jalan Setia Tropika 1/1, 
Taman Setia Tropika, 
81200 Johor Bahru, Johor.
call   +6011-1070 0818  Whatsapp us at +6011-1070 0818
mail_outline   info@bizciti.com.my
 
Please wait...
Renew Online - Car & Motorbike Insurance.
Pembaharuan Atas Talian - Insurans Kereta & Motorsikal
You need only 5 minutes, and we will send you the quotation shortly.
Hanya 5 minit sahaja, kami akan hantar sebutharga percuma kepada anda.
What is your vehicle type?*:
Apakah jenis kenderaan anda? *:
Brand of Car*:
Jenama Kereta *:
Model of Car*:
Model Kereta *:
Which insurance company do you prefer?*:
Syarikat Insurans manakah yang anda berminat? *:
Brand of Motorbike*:
Jenama Motorsikal *:
Model of Motorbike*:
Model Motorsikal *:
Type of Protection*:
Jenis Perlindungan *:
Details of Vehicle and Owner
Maklumat Pemilik Kenderaan
Enquiry type?*:
Jenis Pertanyaan? *:
What is your vehicle plate number? *:
Apakah Nombor Pendaftaran Kenderaan anda? *:
NRIC of Owner *:
No. Kad Pengenalan Pemilik *:
Police ID / Military ID (If exist):
ID Polis / ID Tentera (Sekiranya ada):
Name of Owner *:
Nama Pemilik *:
Passport Number*:
Nombor Pasport *:
What is your nationality? *:
Apakah warganegara anda? *:
NRIC of Owner (If exist):
No. Kad Pengenalan Pemilik (Sekiranya ada):
Name of Owner *:
Nama Pemilik *:
Company Registration Number *:
Nombor Pendaftaran Syarikat *:
Company Full Name *:
Nama Penuh Syarikat *:
Is your vehicle used for e-hailing?:
Adakah kenderaan anda digunakan untuk e-hailing?:
It is done! We will send you a quotation shortly.
Siap! Kami akan menghantar sebutharga kepada anda.
Email*:
Emel *:
Contact No. *:
Nombor Telefon *:
Postcode (note of protection) *:
Poskod (untuk Nota Perlindungan) *:
Please send the quotation to my email.
Sila hantar sebutharga ke e-mel saya.
Please send the quotation to my WhatsApp.
Sila hantar sebutharga ke WhatsApp saya.
Submit